top of page

BELEID GLATMA BV 

PRIVACYBELEID

Beheerd door Jolien Kinderman, eigenaar van www.mareine.be

Beeldmateriaal/teksten:

Vrijwel elke foto is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van de fotograaf of Jolien Kinderman. Contacteer ons voor toestemming:

Bistro MaReine (BVBA Glatma)

Kapellestraat 18

9800 Deinze

Email: info@mareine.be

Waarborgen privacy:

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van restaurant Bistro MaReine (GLATMA). Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bistro MaReine (GLATMA) kan persoonsgegevens verwerken, zoals voor- en familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en adresgegevens, voor communicatie en uitvoering van overeenkomsten.

Doel van gegevensverzameling:

Wij verwerken gegevens om contact met u op te nemen en overeenkomsten uit te voeren.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, maximaal 5 jaar zonder overeenkomst.

Rechten van individuen:

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact op via info@mareine.be. Bistro MaReine (GLATMA) reageert binnen vier weken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, behalve in wettelijke verplichtingen.

Uitschrijven nieuwsbrief:

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Contacteer ons voor aanpassingen via info@mareine.be.

Gebruik van cookies:

www.mareine.be plaatst technische, functionele en marketingcookies. U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

Beveiliging:

Bistro MaReine (GLATMA) neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen. Bij vragen, contacteer ons via info@mareine.be.

Laatst bijgewerkt op 28/02/2024

COOKIEBELEID

Cookiebeleid voor www.mareine.be

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt op www.mareine.be. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.

Soorten cookies gebruikt op www.mareine.be:

 1. Technische cookies:

  • Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van de site te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Ze bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
    

 2. Functionele cookies:

  • Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website eenvoudiger te maken, zoals het bewaren van producten in de winkelmand of inloggegevens tijdens een volgend bezoek. Ze zijn anoniem en worden maximaal 1 jaar bewaard.
    

 3. Marketing cookies:

  • Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website door bezoekers, zoals bezochte pagina's en de doorgebrachte tijd per pagina. Ze zijn third party cookies en worden niet beïnvloed door www.mareine.be.
    

Cookies uitschakelen: De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren of om een waarschuwing te ontvangen wanneer cookies naar uw computer worden gestuurd. Raadpleeg het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen.

Meer informatie over cookies: Voor meer informatie over cookies, bezoek http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioral advertising en online privacy: Bezoek http://www.youronlinechoices.eu/.

Laatste wijziging cookiebeleid: Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28/02/2024.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Bistro MaReine voor verkoop op afstand

1. Contactgegevens

Glatma bvba (Bistro MaReine) Kapellestraat 18 BE-9800 Deinze BTW-nummer: BE 0471.569.062 Hierna "Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine)" genoemd.

Glatma bvba (Bistro MaReine) gaat ervan uit dat de klant die verantwoordelijk is voor de aankoop of reservering voldoende kennis heeft van het Nederlands om deze algemene voorwaarden te begrijpen. Indien niet, kunnen deze voorwaarden op verzoek worden vertaald.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst op afstand tussen de klant en Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) via de website www.mareine.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) kunnen worden gekocht of gereserveerd, zowel online als telefonisch (hierna "verkoop op afstand" genoemd).

2.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2.3 De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link op de website www.mareine.be of in de reserverings- en bestelschermen. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het online aankoopproces wordt de klant bovendien expliciet gevraagd te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt, door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

2.4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in op het moment dat de klant deze voorwaarden aanvaardt en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

3.2 De producten en diensten die de klant via het internet kan aankopen, worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven op www.mareine.be om de klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product dat hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de klant om zich bij Glatma bvba (Bistro MaReine) hierover verder te informeren vóór het plaatsen van de aankoop.

3.3 Prijzen weergegeven op de website www.mareine.be worden met de meeste zorg geplaatst. Mogelijke fouten in deze prijzen binden Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) niet zolang de verkoop op afstand niet is afgesloten. Eens de verkoop op afstand is afgesloten, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1 De klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

4.2 In bepaalde gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien, waaronder diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant is begonnen vóór het einde van de bedenktijd, goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben, goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden, en goederen die te snel kunnen bederven of verouderen. In concreto betekent dit dat bij een aankoop op afstand bij Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine), de klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in bepaalde gevallen, zoals wanneer de klant de reservering of bestelling maakt als handelaar of voor beroepsmatig gebruik, of wanneer de geleverde goederen voedselwaren bevatten.

4.3 Indien de klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn schriftelijk richten aan Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine), BE-9800 Deinze, of via info@mareine.be.

4.4 Indien de aankoop een cadeaubon betreft, zal deze bij herroeping geblokkeerd worden. De klant verbindt zich ertoe deze bon(nen) te vernietigen en niet meer in omloop te brengen. Het in omloop brengen van geblokkeerde bonnen wordt als een strafbaar feit beschouwd.

 

5. Voorschot en annuleringsregels

5.1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annuleringsregels van toepassing.

5.2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de klant.

5.3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgestelde termijn, heeft Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

5.4 In geval de klant kiest voor direct online betalen, heeft Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren als de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5.5 In geval de klant creditcardgegevens opgeeft als waarborg, heeft Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) het recht om deze overeenkomst eenzijdig te annuleren als blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de klant.

5.6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de creditcardgegevens is in geval van telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

5.7 In geval de klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annuleringsregels toegepast:

 • Bij aankopen van goederen of als er effectief een voorschot gevraagd werd:

  • Indien de klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug.

  • Indien de klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.

  • Indien de klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven, wordt het correcte bedrag door creditering aan de hand van deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo), wordt het betreffende bedrag direct aan de klant gefactureerd.
    

 • In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

  • Indien de klant minder dan 24 uur voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een vergoeding van € 50 per persoon aangerekend ter compensatie van de niet-recupereerbare kosten die in dat geval reeds gemaakt zijn en de winstderving die dergelijke late annulering met zich meebrengt. Ook in geval de klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging, wordt dit als een laattijdige annulering beschouwd en zal deze compensatie per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de creditcardgegevens als garantie zijn gegeven, wordt het correcte bedrag door creditering aan de hand van deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo), wordt het betreffende bedrag direct aan de klant gefactureerd.
    

5.8 De annuleringsregels worden steeds toegepast. De klant kan zich in geen geval op overmacht (zoals ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, enz.) beroepen.

5.9 Annuleringen kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per e-mail of per telefoon gebeuren. Een annulering is enkel geldig wanneer het door Glatma bvba (restaurant Bistro MaReine) per e-mail is bevestigd.

5.10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft Glatma bvba (Bistro MaReine) onherroepelijk het recht de annuleringsregels toe te passen en de kosten te innen.

5.11 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6. Bevestigingen en herinneringen

6.1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail indien een geldig e-mailadres wordt opgegeven, en eventueel een bevestiging per SMS.
 

6.2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de klant een herinnering per e-mail en/of SMS, behalve indien de klant heeft aangegeven dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

6.3 De klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

6.4 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per e-mail en/of SMS kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking of niet naleven van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet heeft ontvangen, kan hij steeds Glatma bvba (Bistro MaReine) contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

7.1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

7.2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

7.3 De klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, ook al is dit in opdracht van iemand anders, zal door Glatma bvba (Bistro MaReine) aansprakelijk gesteld worden.

bottom of page